Fjernvarme

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er en bæredygtig og energieffektiv måde at opvarme vores boliger og virksomheder på. Det er en form for centralvarme, hvor varmen produceres et sted og derefter distribueres til forbrugerne gennem et rørsystem. Fjernvarme er i dag en af de mest udbredte opvarmningsmetoder i Danmark, og det er også en vigtig brik i den grønne omstilling, da det i høj grad baserer sig på vedvarende energikilder.

Grund idéen er at varmen produceres centralt i en varmecentral ved hjælp af eksempelvis biomasse, affald, sol, geotermi, vindkraft eller naturgas. Varmen sendes herefter ud til forbrugerne i et rørsystem, som kan strække sig over mange kilometer. Når varmen når frem til forbrugerne, bliver den brugt til at opvarme vandet i radiatorer eller til at producere varmt brugsvand til husholdninger og virksomheder.

Modtag et godt
uforpligtende VVS-tilbud

vvs valby blikarbejde inddækning kvist

Fordele ved fjernvarme - en del af stabilt varmenet

En af de største fordele ved fjernvarme er, at den er meget energieffektiv. Fordi varmen produceres centralt, kan den udnyttes langt bedre end hvis hver enkelt husholdning skulle producere sin egen varme. Desuden kan varmen, der genereres i varmecentralen, udnyttes optimalt, da overskudsvarmen kan sendes tilbage til varmecentralen og bruges til at producere mere varme. Dette kaldes kraftvarme.

En anden fordel ved fjernvarme er, at den er mere miljøvenlig end mange andre opvarmningsmetoder. Hvis varmen produceres ved hjælp af vedvarende energikilder som biomasse, sol og vind, er den CO2-neutral, hvilket betyder, at den ikke bidrager til drivhuseffekten. Selv når fjernvarmen produceres ved hjælp af fossile brændstoffer som naturgas, er den stadig mere miljøvenlig end fx oliefyr, da varmen udnyttes langt mere effektivt.

Fjernvarme har også den fordel, at den er meget pålidelig og stabil. Fordi fjernvarmenettet er bygget op med redundans, er der altid en backup-plan, hvis der skulle opstå problemer med produktionen. Derudover er fjernvarmenettet bygget til at kunne håndtere store udsving i varmeforbruget, hvilket betyder, at det er mindre sårbart over for vejrændringer og andre eksterne faktorer.

En ulempe ved fjernvarme kan dog være, at den kan være dyrere end andre opvarmningsmetoder som fx naturgas. Prisen på fjernvarme afhænger i høj grad af, hvilken type fjernvarme der er tale om, og hvor i landet man bor. Derfor er det altid en god idé at undersøge priserne i ens eget område, inden man beslutter sig for at skifte til

Overvejer du at få installaleret af fjernvarme

Installation af fjernvarme kræver en del forarbejde og planlægning, men det kan give store fordele på lang sigt i form af lavere varmeudgifter og en mere miljøvenlig opvarmning af boligen eller virksomheden.

Først og fremmest skal man undersøge, om fjernvarme er tilgængeligt i ens område, og om det er en økonomisk og miljømæssigt fordelagtig løsning i forhold til ens nuværende opvarmningssystem. Man kan kontakte sit lokale fjernvarmeselskab for at få information om mulighederne og priserne.

Når man har besluttet sig for at installere fjernvarme, skal man have en autoriseret VVS-installatør f.eks fra VVS Valby til at lave en vurdering af ens eksisterende opvarmningssystem og til at lave en plan for installationen af fjernvarmen. Der skal blandt andet tages hensyn til, hvor fjernvarmerørene skal lægges, hvordan varmeveksleren skal installeres, og om der skal laves ændringer i radiatorerne og varmeanlægget.

Når planen er på plads, kan selve installationen gå i gang. Først skal der graves en rende til fjernvarmerørene fra hovedledningen og ind til ens bolig eller virksomhed. Derefter skal varmeveksleren installeres, og fjernvarmerørene skal tilsluttes til denne og til radiatorerne. Det er vigtigt at sikre, at rørene er tætte og isolerede, så der ikke går varme til spilde undervejs.

vvs valby blikarbejde tagrende
vvs valby blikarbejde taginddækning

Installation af fjernvarme

Efter installationen er det vigtigt at få fjernvarmeselskabet til at godkende installationen og til at tage varmemålinger for at sikre, at fjernvarmen fungerer korrekt. Det er også vigtigt at få en autoriseret VVS-installatør til at lave løbende vedligeholdelse af fjernvarmesystemet, så det fungerer optimalt og ikke giver anledning til problemer.

Installation af fjernvarme kan være en omfattende proces, men det kan give store fordele på lang sigt i form af lavere varmeudgifter og en mere miljøvenlig opvarmning af boligen eller virksomheden. Det er vigtigt at have en professionel VVS-installatør til at lave en plan for installationen og til at udføre arbejdet, så det bliver udført korrekt og i overensstemmelse med de gældende regler og standarder.

Modtag et godt
uforpligtende VVS-tilbud

Modtag et godt
uforpligtende VVS-tilbud